Lokalizator

Aby ułatwić Ci zrozumienie tego problemu, przygotowaliśmy niniejszą aplikację. Za jej pomocą możesz stworzyć personę, a więc wirtualną osobę, która posiada pewne cechy społeczno-demograficzne. Następnie możesz zobaczyć, jaka jest szansa, że osoba o takich cechach korzysta z internetu, czyta książki lub prasę, czy angażuje się w inne praktyki lekturowe.

Aplikacja opiera się na danych zgromadzonych podczas badania stanu czytelnictwa w Polsce przeprowadzonego przez TNS Polska dla Biblioteki Narodowej w listopadzie 2015 roku metodą CAPI na losowej, ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej obywateli w wieku co najmniej 15. lat.

Stwórz swoją personę